Nakakasagip ng buhay ang iyong mga pagkilos

Panatilihing malusog ang California

Pagsubaybay sa COVID-19 sa CA

Na-update noong Mayo 10, 2022 sa 9:36 AM nang may data mula Mayo 9, 2022
Mga Naibigay na Bakuna
75,088,046 kabuuan
49,097 pang-araw-araw na average
83.3% of population vaccinated
(5+ with at least one dose)
Nakaraang 8 linggo
Mga Kaso
8,687,626 kabuuan
6,214 pang-araw-araw na average
16.1 new cases (per 100K)
 
Nakaraang 8 linggo
Mga Pagkamatay
89,957 kabuuan
12 pang-araw-araw na average
0.03 new deaths (per 100K)
 
Nakaraang 8 linggo
Mga Pagsusuri
 
4.1% pagpopositibo sa pagsusuri
Nakaraang 8 linggo
Dahil sa isang isyu sa pagpoproseso ng data, ipagpapaliban ng Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng California ang update sa pagsusuri para sa COVID-19 ngayong araw. Iuulat ang data sa Abril 14, 2022. Available ang mga detalye tungkol sa data na ito sa dashboard ng estado.

Ipagpatuloy ang nasimulan ng California. Magpabakuna.