Nakakasagip ng buhay ang iyong mga pagkilos

Panatilihing malusog ang California

Pagsubaybay sa COVID-19 sa CA

Na-update noong Enero 14, 2022 sa 9:37 AM nang may data mula Enero 13, 2022
Mga Naibigay na Bakuna
67,170,758 kabuuan
179,841 pang-araw-araw na average
80.7% of population vaccinated
(5+ with at least one dose)
Nakaraang 8 linggo
Mga Kaso
6,416,171 kabuuan
86,929 pang-araw-araw na average
231.9 new cases (per 100K)
 
Nakaraang 8 linggo
Mga Pagkamatay
76,940 kabuuan
46 pang-araw-araw na average
0.1 new deaths (per 100K)
 
Nakaraang 8 linggo
Mga Pagsusuri
 
22.9% pagpopositibo sa pagsusuri
Nakaraang 8 linggo
Available ang mga detalye tungkol sa data na ito sa dashboard ng estado.

Ipagpatuloy ang nasimulan ng California. Magpabakuna.