Naghahanda para sa trip? Lokal o internasyonal man ang iyong biyahe, bawasan ang panganib na magkaroon o magkalat ng COVID-19 sa pamamagitan ng pagsunod sa mga alituntunin sa pagbiyahe ng CDC.

Pagbiyahe at COVID-19

  • Manatiling napapanahon sa bakuna laban sa COVID-19 (siguraduhing nakatanggap ka ng updated na dosis ng bakuna)
  • Magsuot ng mask na may mataas na kaledad sa mga indoor na lugar na walang maayos na bentilasyon (kasama ang mga pampublikong transportasyon at sa mga hub ng transportayon), lalo't higit kung ikaw ay may mahinang immune system o may mataas na panganib ng pagkakaroon ng malubhang sakit
  • Huwag bumiyahe nang may sakit
  • Magpasuri para sa COVID-19 kung may sakit ka
  • Magpagamot kung nagpositibo ka
Checklist sa Pagbiyahe sa panahon ng COVID-19

Magbasa pa sa: