Hành động của quý vị sẽ giúp cứu sống mọi người

Duy trì sức khỏe cho người dân California

Truy vết COVID-19 tại CA

California tracks data on COVID-19 and other respiratory viruses like influenza (flu). Check out the new dashboard to find data on hospitalization admission rates, death rates, and ICU bed availability.

Duy trì hoạt động cho California. Tiêm vắc-xin.