Hành động của quý vị sẽ giúp cứu sống mọi người

Duy trì sức khỏe cho người dân California

Truy vết COVID-19 tại CA

Các vắc-xin đã tiêm được cập nhật 29 tháng 9, 2022 lúc 9:36 với dữ liệu từ 28 tháng 9, 2022
Cập nhật số ca mắc, số ca tử vong và số ca xét nghiệm 29 tháng 9, 2022 lúc 9:36 với dữ liệu từ 27 tháng 9, 2022
Đã Được Tiêm Vắc-xin
81,210,441 tổng
76,908 trung bình hàng ngày
80.5% of population vaccinated
(with at least one dose)
8 tuần qua
Ca Mắc
10,412,352 tổng
3,553 trung bình hàng ngày
8.9 new cases (per 100K)
 
8 tuần qua
Ca Tử Vong
95,165 tổng
26 trung bình hàng ngày
0.1 new deaths (per 100K)
 
8 tuần qua
Xét Nghiệm
 
4.8% tỷ lệ xét nghiệm có kết quả dương tính
8 tuần qua
Do sự cố xử lý dữ liệu, Sở Y Tế Công Cộng California sẽ không công bố cập nhật xét nghiệm COVID-19 trong hôm nay. Dữ liệu sẽ được báo cáo vào ngày 14 tháng 4 năm 2022. Thông tin chi tiết về dữ liệu này hiện có tại bảng tổng kết tiểu bang.

Duy trì hoạt động cho California. Tiêm vắc-xin.