Hành động của quý vị sẽ giúp cứu sống mọi người

Duy trì sức khỏe cho người dân California

Truy vết COVID-19 tại CA

Được cập nhật 10 tháng 5, 2022 lúc 9:36 dữ liệu từ 9 tháng 5, 2022
Đã Được Tiêm Vắc-xin
75,088,046 tổng
49,097 trung bình hàng ngày
83.3% of population vaccinated
(5+ with at least one dose)
8 tuần qua
Ca Mắc
8,687,626 tổng
6,214 trung bình hàng ngày
16.1 new cases (per 100K)
 
8 tuần qua
Ca Tử Vong
89,957 tổng
12 trung bình hàng ngày
0.03 new deaths (per 100K)
 
8 tuần qua
Xét Nghiệm
 
4.1% tỷ lệ xét nghiệm có kết quả dương tính
8 tuần qua
Do sự cố xử lý dữ liệu, Sở Y Tế Công Cộng California sẽ không công bố cập nhật xét nghiệm COVID-19 trong hôm nay. Dữ liệu sẽ được báo cáo vào ngày 14 tháng 4 năm 2022. Thông tin chi tiết về dữ liệu này hiện có tại bảng tổng kết tiểu bang.

Duy trì hoạt động cho California. Tiêm vắc-xin.