Hành động của quý vị sẽ giúp cứu sống mọi người

Duy trì sức khỏe cho người dân California

Truy vết COVID-19 tại CA

Được cập nhật 14 tháng 1, 2022 lúc 9:37 dữ liệu từ 13 tháng 1, 2022
Đã Được Tiêm Vắc-xin
67,170,758 tổng
179,841 trung bình hàng ngày
80.7% of population vaccinated
(5+ with at least one dose)
8 tuần qua
Ca Mắc
6,416,171 tổng
86,929 trung bình hàng ngày
231.9 new cases (per 100K)
 
8 tuần qua
Ca Tử Vong
76,940 tổng
46 trung bình hàng ngày
0.1 new deaths (per 100K)
 
8 tuần qua
Xét Nghiệm
 
22.9% tỷ lệ xét nghiệm có kết quả dương tính
8 tuần qua
Thông tin chi tiết về dữ liệu này hiện có tại bảng tổng kết tiểu bang.

Duy trì hoạt động cho California. Tiêm vắc-xin.