Đeo khẩu trang tại những địa điểm công cộng trong nhà và nơi làm việc

Do tình hình gia tăng số ca mắc trong thời gian gần đây, Sở Y Tế Công Cộng California (California Department of Public Health, CDPH) đã yêu cầu tất cả mọi người dân tại California phải đeo khẩu trang tại những địa điểm công cộng trong nhà và nơi làm việc. Lệnh này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 12 năm 2021 đến ngày 15 tháng 2 năm 2022.

Sau đây là các khuyến cáo và yêu cầu mới nhất về khẩu trang tại California.

Trên trang này:


Khi nào cần đeo khẩu trang

Đây là các hướng dẫn về khẩu trang trên toàn tiểu bang. Khu vực của quý vị có thể có nhiều hướng dẫn hơn. Hãy xem trang web COVID-19 tại khu vực của quý vị.

Mọi người đều phải đeo khẩu trang trong:
 • Không gian chung trong nhà (cho đến ngày 15 tháng 2 năm 2022)
 • Nơi làm việc (cho đến ngày 15 tháng 2 năm 2022)
 • Phương tiện công cộng
 • Các cơ sở chăm sóc sức khỏe (bao gồm các cơ sở chăm sóc dài hạn)
 • Cơ sở chăm sóc người lớn và người cao tuổi
 • Bên trong các trường học từ bậc mẫu giáo đến lớp 12, cơ sở chăm sóc trẻ em và các cơ sở dành cho thanh thiếu niên khác
 • Các cơ sở cải huấn và trại tạm giam của tiểu bang và địa phương
 • Nơi tạm trú cho người vô gia cư, nơi tạm trú khẩn cấp và trung tâm giải nhiệt
Khẩu trang là bắt buộc đối với những người chưa được tiêm vắc-xin và được khuyến cáo cho tất cả mọi người ở:
 • Nơi thờ cúng
Hình minh họa một người đàn ông và một người phụ nữ đeo khẩu trang khi đi tàu


Nâng cấp khẩu trang của quý vị

Khi số ca mắc gia tăng hoặc nguy cơ của quý vị cao hơn, hãy tăng cường khả năng bảo vệ bằng cách nâng cấp khẩu trang của quý vị.

Hiệu quả nhất:

 • N95

Hiệu quả hơn:

 • KF94
 • KN95
 • Đeo khẩu trang kép
 • Khẩu trang y tế vừa khít

Hiệu quả:

 • Khẩu trang y tế

Hiệu quả ít nhất:

 • Khẩu trang bằng vải có 3 lớp trở lên

Dù đeo loại nào, quý vị cũng phải đảm bảo khẩu trang vừa khít với khuôn mặt và không có khe hở.

Xem Hướng Dẫn Sử Dụng Khẩu TrangHỏi và Đáp về Khẩu Trang của CDPH để biết thêm chi tiết.

Đọc Đeo Khẩu Trang sao cho Hiệu Quả Nhất để tìm hiểu về cách khẩu trang có thể bảo vệ hiệu quả nhất cho quý vị.


Các trường hợp được miễn đeo khẩu trang

Các cá nhân sau luôn được miễn đeo khẩu trang:

 • Trẻ em dưới hai tuổi, do có nguy cơ bị ngạt thở.
 • Người mang:
  • Bệnh trạng, 
  • Bệnh trạng tâm thần, hoặc 
  • Tình trạng khuyết tật không thể đeo khẩu trang. Trong đó bao gồm:
   • Những người mà khẩu trang có thể cản trở quá trình hô hấp
   • Người bị bất tỉnh hoặc mất khả năng vận động 
   • Không thể tháo khẩu trang mà không có sự hỗ trợ
 • Những người cần nhìn miệng để giao tiếp:
  • Bị khiếm thính, hoặc 
  • Những người giao tiếp với một người khiếm thính.
 • Những người mà việc đeo khẩu trang sẽ gây ra nguy cơ khi họ làm việc, như được xác định bởi:
  • các cơ quan quản lý địa phương, tiểu bang hay liên bang, hoặc 
  • Các nguyên tắc về an toàn tại nơi làm việc.

Xem thông tin chi tiết đầy đủ về các trường hợp được miễn đeo khẩu trang trong Hướng Dẫn Sử Dụng Khẩu Trang của CDPH.


Đeo khẩu trang tại nơi làm việc

 • Bắt buộc phải đeo khẩu trang trong nhà bất kể tình trạng chủng ngừa.
 • Không cần đeo khẩu trang khi ở ngoài trời (trừ khi bùng phát dịch), bất kể tình trạng chủng ngừa. Người lao động cần được đào tạo sử dụng đồ che mặt ngoài trời.
 • Chủ sử dụng lao động phải cung cấp cho nhân viên chưa được chủng ngừa mặt nạ phòng độc do Viện Quốc Gia về An Toàn và Sức Khỏe Nghề Nghiệp (National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH) chứng nhận để tự nguyện sử dụng khi:
  • làm việc trong nhà, hoặc 
  • Trên xe với những người khác.
 • Những người lao động chưa được tiêm vắc-xin phải đeo khẩu trang tại các văn phòng của tiểu bang.

Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy xem Tiêu Chuẩn Tạm Thời Khẩn Cấp (Emergency Temporary Standards, ETS) về Phòng Ngừa COVID-19 của Cal/OSHA, lệnh của cán bộ y tế công cộng của tiểu bang ngày 26 tháng 7 năm 2021 và Các Yêu Cầu Xét Nghiệm và Xác Minh Vắc-xin của CalHR.


Hướng dẫn dành cho các cơ sở kinh doanh

Tất cả nhân viên và khách hàng thân thiết đều phải đeo khẩu trang khi ở trong nhà. Hiệu lực cho đến ngày 15 tháng 2 năm 2022.

Yêu cầu đeo khẩu trang này áp dụng cho tất cả nơi làm việc, bất kể các nơi đó phục vụ công chúng hay không, hoặc có mở cửa cho công chúng hay không.


Hỏi và đáp