California hỗ trợ trở lại hoạt động giảng dạy trên lớp một cách an toàn cho năm học 2021-2022.

Trên trang này:


Các trường học từ khối mẫu giáo đến lớp 12

California đã ban hành hướng dẫn cho các trường học từ khối mẫu giáo đến Lớp 12 (Kindergarten to Grade 12, K-12) trong năm học 2021-2022. Hướng dẫn này:

 • Giúp các trường chuẩn bị cho việc giảng dạy trên lớp một cách an toàn
 • Áp dụng các khuyến nghị mới nhất của Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) theo các điều kiện tại California
 • Yêu cầu tất cả người trưởng thành và học sinh trong các trường học K-12 phải đeo khẩu trang khi ở trong nhà
 • Áp dụng cho tất cả hoạt động ngoại khóa ở trường, bao gồm:
  • Thể thao
  • Ban nhạc
  • Hợp xướng
  • Câu lạc bộ

Thông tin thêm về hướng dẫn này:

Truy cập trang dành cho Phụ Huynh về Trường Học An Toàn để biết thông tin về an toàn trong đại dịch COVID-19 và tại trường học.

Sở Y Tế Công Cộng California (California Department of Public Health, CDPH) tiếp tục đánh giá các điều kiện một cách liên tục.

Yêu cầu chủng ngừa cho học sinh

Học sinh sẽ cần tiêm vắc-xin để đến trường. Yêu cầu này có hiệu lực đối với học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 ngay khi vắc-xin được FDA chấp thuận hoàn toàn cho trẻ từ 12 tuổi trở lên.

Yêu cầu chủng ngừa và xét nghiệm đối với nhân viên trường học

Giáo viên và nhân viên nhà trường phải xác minh họ đã được tiêm vắc-xin đầy đủ hoặc được xét nghiệm COVID-19 thường xuyên.

Tìm địa điểm xét nghiệm Nhận hồ sơ vắc-xin kỹ thuật số của quý vị

Giáo dục đại học

Các cơ sở giáo dục đại học đều phải tuân thủ Hướng Dẫn Sử Dụng Đồ Che Mặt của CDPH.

Chủ sử dụng lao động phải tuân thủ Tiêu Chuẩn Tạm Thời Khẩn Cấp (Emergency Temporary Standard, ETS) Phòng Ngừa COVID-19 của California.

Tìm các nguồn tài nguyên cho các trường cao đẳng và đại học để giảm nguy cơ mắc COVID-19.

Các trường cao đẳng và đại học công lập đã chia sẻ thông tin mới nhất cho cộng đồng của họ.

Nếu quý vị đang nộp đơn xin hoặc đang được nhận hỗ trợ tài chính, hãy truy cập trang web của Ủy Ban Viện Trợ Sinh Viên California để biết thông tin mới nhất.


Chăm sóc trẻ em

Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em phải tuân thủ hướng dẫn chăm sóc trẻ em.

Truy cập ​​mychildcare.ca.gov để tìm nhà cung cấp trong khu vực của quý vị.

California cung cấp những chương trình hỗ trợ các gia đình thanh toán chi phí cho dịch vụ chăm sóc trẻ em. Tìm hiểu xem liệu quý vị có đủ tiêu chuẩn được hỗ trợ thanh toán chi phí cho dịch vụ chăm sóc trẻ em hay không.


Khu cắm trại và các hoạt động dành cho thanh thiếu niên có giám sát

Hướng dẫn cho khu cắm trại qua đêm của California có hiệu lực đến hết tháng 9 năm 2021.

Khu cắm trại ban ngày và các hoạt động dành cho thanh thiếu niên có giám sát khác phải tuân thủ hướng dẫn dành cho các trường học K-12. Đăng tải danh sách kiểm tra này trên trang web của quý vị để nhân viên và các gia đình biết về những biện pháp an toàn của quý vị.


Luôn cập nhật thông tin