Sinusubaybayan ng California ang data para maunawaan ang pagkalat ng COVID-19.

Sa page na ito, makikita mo ang:

Pag-pause ng Mga Update sa Data Kaugnay ng COVID-19

Ipo-pause ang mga lingguhang update sa data kaugnay ng COVID-19 para sa Thanksgiving. Babalik ang mga regular na update na ito sa linggo ng Nobyembre 7.


Update para sa Disyembre 28, 2023

Mga Bagong Admission sa Ospital
632,441 kabuuan
410 pang-araw-araw na average
0.8 (kada 100k)
Nakaraang 8 linggo
Mga Pagkamatay
105,346 kabuuan
18 pang-araw-araw na average
0.05 mga bagong pagkamatay (bawat 100K)
 
Nakaraang 8 linggo
Mga Pagsusuri
 
11.7% pagpopositibo sa pagsusuri
Nakaraang 8 linggo

Na-update ang mga bagong admission sa ospital noong Disyembre 28, 2023 sa 8:32 AM, na may data mula noong Disyembre 23, 2023.
Na-update ang mga pagkamatay at pagsusuri noong Disyembre 28, 2023 sa 8:43 AM, na may data mula noong Disyembre 26, 2023.

Source data ng pagkamatay at pagsusuri

Mga tala sa data

 • Lahat ng arawang average ay mga average sa 7 araw.
 • Para sa mga datos ng pagkamatay pagkatapos ng Disyembre 31, 2022, ginagamit ng California ang Provisional Deaths mula sa Center for Disease Control and Prevention’s National Center for Health Statistics (NCHS) National Vital Statistics System (NVSS). Bago ang Enero 1, 2023, ang mga datos sa pagkamatay ay kinuha mula sa registry ng COVID-19.
 • Nangyari ang pagpapalit ng source data noong Hulyo 2023 at retroactive na inilapat sa lahat ng datos ng 2023 para magbigay ng naaayon na source ng datos ng pagkamatay sa taong 2023.
 • Kasama sa mga naospital na pasyente ang lahat ng pasyenteng na-diagnose na may COVID-19 sa panahon ng kanilang pananatili. Hindi ito nangangahulugan na naospital sila dahil sa komplikasyon sa COVID-19 o nakaranas sila ng sintomas ng COVID-19.
 • Kasama sa bilang ng mga bagong admission ang mga pasyenteng na-admit sa isang inpatient na kama sa nakaraang araw ng kalendaryo, na nakumpirma ng laboratoryo na may COVID-19 sa panahon ng admission.
 • Ang rate ng pagkamatay at pang-araw-araw na average ay may 22-araw na lag dahil sa mga pagkakaantala sa pag-uulat.
 • May 1 araw na pagkaantala sa mga pagsusuri.
 • Mula sa mga pagtatantya sa populasyon para sa 2020 ng Departamento ng Pananalapi ng California ang mga denominator ng populasyong ginamit sa mga kada 100K na rate.
 • Nakabatay ang pagpopositibo ng pagsusuri sa isang 7 araw na araw nang walang lag. Ang data ay mula sa Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng California.
 • Naghahanap ng data ng kaso? Available ang mga naka-archive na data ng dating kaso sa Open Data Portal.

Data ng mga naibigay na bakuna

Sinusubaybayan namin ang progreso ng pagbabakuna ng mga Californian sa buong estado.


Data ng county at buong estado

Ilagay ang iyong county para sa detalyadong data. Mag-type ng dalawa o higit pang character para sa mga resulta.

mga pagkamatay dahil sa COVID-19

Nagresulta ng 105,346 kumpirmadong pagkamatay ang COVID-19 sa California.

>
 • Mga Pagkamatay sa California
 • Mga Pagkamatay sa County ng {REGION}
 • {total_confirmed_deaths} (na) kumpirmadong pagkamatay sa kabuuan
 • {avg_deaths} (na) average na pagkamatay bawat araw
 • {deaths_per_100k_7_days} (na) pagkamatay sa bawat 100K (7 araw na average)
 • Kumpirmado
 • Lahat ng oras
 • 6 na buwan
 • 90 araw
 • Petsa: {DATE}
  7 araw na average na rate ng pagkamatay sa bawat 100K: {7DAY_AVERAGE}
  Mga pagkamatay: {DEATHS}
 • 7 araw na average
 • Mga pagkamatay sa bawat 100K
 • Mga Pagkamatay
 • Petsa ng pagkamatay
 • Nakabinbin
 • Hindi kumpleto ang data para sa mga kamakailang petsa

Source data ng pagkamatay. Linggu-linggong ina-update ang data.

Impormasyon sa chart

 • Para sa mga datos ng pagkamatay pagkatapos ng Disyembre 31, 2022, ginagamit ng California ang Provisional Deaths mula sa Center for Disease Control and Prevention’s National Center for Health Statistics (NCHS) National Vital Statistics System (NVSS). Bago ang Enero 1, 2023, ang mga datos sa pagkamatay ay kinuha mula sa registry ng COVID-19.
 • Nangyari ang pagpapalit ng source data noong Hulyo 2023 at retroactive na inilapat sa lahat ng datos ng 2023 para magbigay ng naaayon na source ng datos ng pagkamatay sa taong 2023.
 • Ang mga denominator ng populasyon sa mga chart na ito ay mula sa mga pagtataya sa populasyon ng Departamento ng Pananalapi ng California para sa 2020.
 • Naghahanap ng data ng kaso? Available ang mga naka-archive na data ng dating kaso sa Open Data Portal.

Pagsusuri sa COVID-19

Ang bilang ng mga resulta ng diagnostic na pagsusuri para sa COVID-19 sa California ay umabot sa 205,503,768 sa kabuuan, na 179,429 pagtaas kumpara noong nakaraang linggo. Ang rate ng mga positibong pagsusuri sa nakalipas na 7 araw ay 11.7%.

>
 • Kabuuang mga pagsusuri sa California
 • Kabuuang mga pagsusuri sa {REGION} County
 • {total_tests_performed} (na) naisagawang pagsusuri sa kabuuan
 • {avg_total_tests_7_days} (na) average na pagsusuri bawat araw
 • {avg_tests_per_100k_7_days} (na) pagsusuri sa bawat 100k (7 araw na average)
 • Lahat ng oras
 • 6 na buwan
 • 90 araw
 • Petsa: {DATE}
  7 araw na average na rate ng pagsusuri sa bawat 100K: {7DAY_AVERAGE}
  Kabuuang Bilang ng Mga Pagsusuri: {TOTAL_TESTS}
 • 7 araw na average
 • Mga pagsusuri sa bawat 100K
 • Mga Pagsusuri
 • Petsa ng pagsusuri
 • Nakabinbin
 • Hindi kumpleto ang data para sa mga kamakailang petsa
>
 • Rate ng pagpopositibo sa California
 • Rate ng pagpopositibo sa {REGION} County
 • {test_positivity_7_days} (na) pagpopositibo sa pagsusuri (7 araw na rate)
 • {test_positivity_7_days_delta_7_days} (na) pagtaas mula sa nakalipas na 7 araw
 • {test_positivity_7_days_delta_7_days} (na) pagbaba mula sa nakalipas na 7 araw
 • Lahat ng oras
 • 6 na buwan
 • 90 araw
 • Petsa ng Pagsusuri: {DATE}
  7 araw na rate ng pagpopositibo: {7DAY_POSRATE}
  Rate ng pagpopositibo: {POSRATE}
 • Rate ng pagpopositibo
 • Mga Pagsusuri
 • Petsa ng pagsusuri
 • Nakabinbin
 • 7 araw na rate
 • Hindi kumpleto ang data para sa mga kamakailang petsa

Source data ng kabuuang bilang ng mga pagsusuri at rate ng pagpopositibo. Linggu-linggong ina-update ang data.

Impormasyon sa chart

 • Ang petsa ng pagsusuri ay ang petsa kung kailan ibinigay ang pagsusuri.
 • Ang rate ng pagpopositibo ay kinakalkula bilang ang dami ng molecular test na na-divide sa kabuuan ng isinagawang molecular test. Kasama sa mga rate ng pagpopositibo ang mga taong nasa bilangguan ng estado at pederal na bilangguan, pasilidad ng US Immigration and Customs Enforcement, detention facility ng US Marshal, at pasilidad ng Department of State Hospitals.
 • May 1 araw na lag ang data ng pagsusuri mula sa county ng Los Angeles.
 • Ang rate ng pagpopositibo ay naunang naiulat bilang 14 na araw na average.
 • Ang mga denominator ng populasyon sa mga chart na ito ay mula sa mga pagtataya sa populasyon ng Departamento ng Pananalapi ng California para sa 2020.

Mga Pagpapaospital

Ang lingguhang bilang ng mga bagong admission sa ospital dahil sa mga kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa California ay 2,869, na a decrease of 19 kumpara noong nakaraang linggo.

>
 • Mga bagong admission sa ospital sa California dahil sa COVID-19
 • Mga bagong admission sa ospital sa County ng {REGION} dahil sa COVID-19
 • Mga nasa ICU na pasyente dahil sa COVID-19 sa California
 • Mga nasa ICU na pasyente dahil sa COVID-19 sa {REGION} County
 • Mga naospital na pasyente dahil sa COVID-19 sa California
 • Mga naospital na pasyente dahil sa COVID-19 sa {REGION} County
 • {TOTAL} (na) mga bagong admission sa ospital (lingguhang kabuuan)
 • {TOTAL} (na) pasyente sa ICU (noong {MAX_DATE})
 • {TOTAL} (na) naospital na pasyente (noong {MAX_DATE})
 • {CHANGE} (na) higit pang bagong admission kumpara sa nakaraang lingguhang kabuuan ({CHANGE_FACTOR} pagtaas)
 • {CHANGE} (na) mas kaunting bagong admission kumpara sa nakaraang lingguhang kabuuan ({CHANGE_FACTOR} pagbaba)
 • {CHANGE} (na) higit pang pasyente sa ICU kumpara noong nakaraang linggo ({CHANGE_FACTOR} pagtaas)
 • {CHANGE} (na) mas kaunting pasyente sa ICU kumpara noong nakaraang linggo ({CHANGE_FACTOR} pagbaba)
 • {CHANGE} (na) higit pang naospital na pasyente kumpara noong nakaraang linggo ({CHANGE_FACTOR} pagtaas)
 • {CHANGE} (na) mas kaunting naospital na pasyente kumpara noong nakaraang linggo ({CHANGE_FACTOR} pagbaba)
 • Mga Bagong Admission
 • Mga Pasyente sa Ospital
 • Mga Pasyente sa ICU
 • Lahat ng oras
 • 3 buwan
 • 7 araw
 • Petsa ng pag-uulat
 • 7 araw na average
 • Petsa: {DATE}
  Mga bagong admission sa ospital: {TOTAL_HOSPITALIZED}
  7 araw na average ng mga bagong admission sa ospital: {7DAY_AVERAGE}
 • Petsa: {DATE}
  Mga pasyente sa ICU: {TOTAL_HOSPITALIZED}
  7 araw na average ng mga pasyente sa ICU: {7DAY_AVERAGE}
 • Petsa: {DATE}
  Mga naospital na pasyente: {TOTAL_HOSPITALIZED}
  7 araw na average ng mga naospital na pasyente: {7DAY_AVERAGE}
>
 • Mga kama sa ICU sa California
 • Mga kama sa ICU sa {REGION} County
 • {TOTAL} (na) available na kama sa ICU (noong {MAX_DATE})
 • {CHANGE} (na) higit pang available na kama sa ICU kumpara noong nakaraang linggo ({CHANGE_FACTOR} pagtaas)
 • {CHANGE} (na) mas kaunting available na kama sa ICU kumpara noong nakaraang linggo ({CHANGE_FACTOR} pagbaba)
 • Petsa ng pag-uulat
 • 7 araw na average
 • Noong {DATE}, {VALUE} ang available na kama sa ICU sa kabuuan.
 • Lahat ng oras
 • 3 buwan
 • 7 araw

Source data ng mga naospital na pasyente dahil sa COVID-19 at ICU. Linggu-linggong ina-update ang data.

Impormasyon sa chart

 • Kasama sa binibilang sa pagpapaospital ang lahat ng pasyenteng na-diagnose na may COVID-19 sa panahon ng kanilang pananatili. Hindi ito nangangahulugan na naospital sila dahil sa komplikasyon sa COVID-19 o nakaranas sila ng sintomas ng COVID-19.
 • Available ang data ng pasyenteng pinaghihinalaang may COVID-19 sa source data ng mga pasyenteng nasa ospital at ICU.
 • Ang higit pang detalye tungkol sa mga pasyenteng nasa ospital at ICU, kasama ang mga pasyenteng pinaghihinalaang may COVID-19, ay available sa dashboard ng pagpapaospital.
 • Ang chart ng “ICU Beds” ay paiiksiin at magkakaroon lamang ng data simula 05/11/2023. Ito ay sa kadahilanang may mga pagkakaiba sa pagkuha ng data sa pagitan ng bagong pamantayang pederal (NHSN) at ng dating pamantayan ng California (CHA).

Mag-explore ng higit pang data

Data sa pagbabakuna

Data ng estado at county tungkol sa pagpapabakuna, kasama ang ayon sa lahi, etnisidad, at edad

Mga variant

Data tungkol sa kung aling mga variant ang mayroon sa California, kasama ang Delta at Omicron

Data pagkakapantay-pantay sa kalusugan

Paano naapektuhan ng COVID-19 ang iba't ibang komunidad sa buong estado

Data at mga tool

Mga detalyadong modelo, dashboard, database, at impormasyon tungkol sa data sa pag-uulat ng COVID-19 ng California